Sammenlign og finn beste kredittkort

Sammenlign kredittkort fra ulike kredittilbydere og fordeler som reiseforsikring, rabatter, rentefrie dager og lavest rente med videre, og finn det beste kredittkortet for deg og din bruk. Her følger en liste over ulike kredittkort, med lenker til tilbydernes nettsider hvor det finnes mer informasjon, samt er mulig å bestille tilbyderens kredittkort.

Er du fortsatt i tvil om hvilket kredittkort du bør velge, kan et tips være at du leser mer om det nye kredittkortet fra EnterCard, med en av de laveste rentesatsene for kredittkort: re:member Mastercard gold.

Kredittkort.no sin virksomhet er begrenset til markedsføring av kredittkort på vegne av finansagenter og kredittytere, og kredittkort.no vil ikke under noen omstendighet selv delta i videreformidling eller vurdering av søknader.