Banker får oversikt over forbruksgjeld

Den nye ordningen skal være et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer for privatpersoner.
Den nye ordningen skal være et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer for privatpersoner.

Fra 1. juli 2019 kan banker som skal ta stilling til en lånesøknad, for første gang slå opp i en oversikt over kundens forbruksgjeld.

Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer for norske privatpersoner.

Det har lenge vært nokså enkelt å skaffe seg forbrukskreditt, ikke bare fra én långiver, men fra flere. En viktig årsak er at de ulike långiverne ved vurdering av kredittsøknader, ikke har kjent til hvor mye forbruksgjeld kunden har fra før. Dermed har det vært vanskelig å gjøre en korrekt kredittvurdering, og kunden kan således ha fått innvilget mer i lån og kreditt, enn det som er forsvarlig ut fra personens betalingsevne.

Bedre kredittvurderinger

Gjeldsinformasjonsloven, som trådte i kraft 1. november 2017, åpner for at private aktører kan få konsesjon til å etablere gjeldsinformasjonsforetak. I medhold av loven, har Barne- og familiedepartementet gitt konsesjon til tre private selskaper, som skal drive hvert sitt gjeldsinformasjonsforetak (tidligere kjent som gjeldsregister), og først nå er virksomhetene operative.

Gjeldsinformasjonsordningen gir banker og andre finansforetak anledning til å gjøre oppslag i registeret til et gjeldsinformasjonsforetak, for å skaffe seg oversikt over hvor mye forbruksgjeld en lånesøker har fra tidligere. Således kan bankene foreta grundigere og mer korrekte kredittvurderinger enn tidligere, for å unngå at nye forbrukslån eller annen kreditt innvilges til en lånesøker med for dårlig betalingsevne.

I en søknad om forbrukskreditt, vil bankens vurdering av kundens betjeningsevne «være basert på kundens inntekt og alle relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold. For rammekreditter skal full utnyttelse av samlede rammer ligge til grunn for vurderingen». Dette følger av forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån § 2.

Kredittkort og forbrukslån

Oversikten over forbruksgjeld er foreløpig begrenset til usikret forbrukskreditt. Årsaken er at forbruksgjeld ikke finnes i noe annet register, og det er denne typen gjeld som først og fremst skaper problemer.

Et gjeldsinformasjonsforetak viser:

  • Hva slags forbrukskreditt du har
  • Hva saldoen er
  • Hva den effektive renta er

For kredittkort vises også informasjon om kredittgrensen. For forbrukslån vises også informasjon om det opprinnelige lånebeløpet og nedbetalingstid. Ettersom saldoen skal fremgå, er det enkelt for banken å se hvor mye av kreditten som faktisk er brukt (gjeld).

Les også: Få oversikt over din forbruksgjeld