Bruk av bankkort falt markant i mars

Foto: Nets
Foto: Nets

Etter at Norge stengte ned for å minske spredning av Covid-19, har nordmenn redusert bruk av bankkort markant. Vi handlet ikke like ofte som før, men for mer penger av gangen. Over halvparten av alle betalinger i mars foregikk kontaktløst.

I mars ble det foretatt 130,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det vil si et fall på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor. Tallene er et uttrykk for at vi i løpet av mars handlet for mer av gangen, omsetningen falt nemlig bare med 14,4 prosent. Nordmenn handlet varer og tjenester for 46 milliarder kroner i mars.

– Månedstallene er kraftig preget av Covid-19, som endret kjøpsadferden i Norge markant. Gjennomsnittsbeløpet per transaksjon steg. Det skyldes antagelig at vi holdt oss mer hjemme og handlet sjeldnere. Pandemien har forsterket den digitaliseringstendensen vi allerede så i perioden før krisen, mener sjef for data og analyse i Nets, Per Harald Strøm, som fortsetter:

– Den digitale utviklingen i Norge har faktisk vært medvirkende til at mange butikker, tross krisen, har kunnet opprettholde en viss omsetning. Hvis man bare hadde kunnet betale kontant, eller det ikke var mulig å betale kontaktløst, eller med Vipps, hadde for eksempel færre av de mange «bestill og plukk opp»-tjenestene vi ser vært mulig å sette opp så fort.

I mars 2020 var det én helg mindre enn i mars 2019 (i år var det flere hverdager). Dette betyr et naturlig fall på 2,5-3 millioner transaksjoner, altså rundt én milliard kroner færre i omsetning, mener Nets.

Over halvparten av betalingene var kontaktløse

Nordmenn har vært fokusert på å minske smittespredning av Covid-19. Dette kan ha ført til at flere har ønsket å bruke kontaktløse betalingsmåter, som betalingskort, for å unngå berøring av kontanter eller betalingsterminaler. Over halvparten av alle transaksjoner med kort var kontaktløse i mars.

– De siste månedene har vi opplevd en jevn vekst i antall kontaktløse betalinger, men i mars har tæpping virkelig tatt av. Dette handler nok i stor grad om at butikkene har oppfordret kundene til å betale kontaktløst, i tillegg til at grensen for kontaktløs betaling uten PIN ble økt fra 400 til 500 kroner for et par uker siden. I løpet av én måned steg andelen fra 40 til 50 prosent av alle BankAxept-kjøpene, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS, i en pressemelding.

Vipps AS valgte sammen med de norske bankene å øke beløpsgrensen for kontaktløs betaling uten PIN fra 400 til 500 kroner. Dette ga mulighet til å foreta enda flere kortkjøp uten å komme i berøring med betalingsterminalen. Man kan betale kontaktløst på alle beløp, også over 500 kroner, men da må man taste PIN.

Les også: Øker grensen for kontaktløs betaling med BankAxept

Oppgjøret for samlet kortbruk inneholder kjøp med BankAxept og internasjonale kort i Norge, herunder elektroniske gavekort brukt i norske betalingsterminaler. Også handel på nettet, eller via mobil, for en del norske nettbutikker, er inkludert i tallmaterialet.