Øker grensen for kontaktløs betaling med BankAxept

Foto: Vipps AS
Foto: Vipps AS

For å minimere antall fysiske berøringspunkter der smitte kan overføres gjøres det nå endringer i grensen for kontaktløs betaling uten PIN-kode.

Grensen uten PIN har frem til nå vært 400 kroner for hver transaksjon, men i løpet av de neste dagene kan brukersteder som tar BankAxept ta i bruk den nye grensen på 500 kroner.

− I den situasjonen vi nå er inne i har det vært viktig for oss å raskt iverksette tiltak som kan bidra til å støtte det arbeidet norske butikker gjør for å minske smitte, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS, som BankAxept er en del av.

Kontaktløs betaling reduserer antall fysiske berøringspunkter mellom personer. Når du betaler kontaktløst begrenses kundenes berøring med terminalen helt eller delvis, siden du i de fleste tilfeller slipper å taste PIN-kode på terminalen.

Begrense spredning av koronavirus

Varehandelen var tidlig ute med informasjon og oppfordringer til kundene om å betale kontaktløst for å begrense spredning av smitte. God rengjøring av terminaler er også ekstra viktig nå for å hindre smitte. Norsk varehandel har gitt informasjon i butikk og betalingsøyeblikket, for å oppfordre til kontaktløs betaling.

− Vi har full forståelse for den vanskelige situasjonen mange butikker opplever i dag, og stor respekt for alle de hverdagsheltene i spesielt dagligvarehandelen og apotekene som tropper opp på jobb hver dag til tross for smitterisikoen. Vi har fått flere henvendelser fra kundene våre om hva som kan gjøres for å hindre at kunder og butikkpersonale blir smittet via kortbruk og betalingsterminaler. I den spesielle situasjonen vi nå er inne i, er alle tiltak som kan bidra til å holde smitten nede viktig, sier Kjærnes.

Endringen trer i kraft denne uken

BankAxept har sammen med norske banker jobbet raskt for å iverksette tiltak som kan bidra til å begrense smitten gjennom betaling i Norge. Et av tiltakene er å endre grensen for kontaktløs betaling, og med norske bankers tradisjon for godt samarbeid var dette mulig å endre i løpet av relativt kort tid. Endringene trer i kraft fra og med slutten av denne uken, da terminalene må oppdateres for at grensen skal økes.

− Vi har god dialog med norske myndigheter for å vurdere ytterligere tiltak, men det har vært viktig å gjøre det vi kan så fort som mulig. Samarbeidet mellom bankene har vært avgjørende, og denne endringen kunne ikke vært gjort så raskt hadde det ikke vært for norske bankers evne til svært godt lagarbeid, sier Jan Digranes, direktør i Finans Norge.

Cirka 9 av 10 betalinger er på kjøp under 500 kroner, så fra og med neste uke kan de aller fleste kjøp gjennomføres kontaktløst. Grunnen til at grensen på nåværende tidspunkt ikke økes mer er hensyn til sikkerhet, stabilitet og regulering som er satt for betaling. BankAxept jobber videre sammen med de norske bankene for å gjøre flere tiltak, men dette er komplisert og vil ta lenger tid å få på plass.

− Det var mulig å øke grensen til 500 kroner raskt, og det har vært vår viktigste prioritet. Dersom grensen skal økes mer kan dette gi økt risiko i en sårbar tid, i tillegg til at vi må forholde oss til reguleringer som hadde ført til at det tar lenger tid å gjennomføre, sier Hanne Kjærnes i Vipps AS.

Man kan alltid betale kontaktløst, men for kjøp over 500 kroner må man taste PIN-kode.

Fakta om endringen:

Grensen for kontaktløs betaling uten PIN-kode med BankAxept økes fra 400 kroner til 500 kroner. Dette gjelder ikke andre internasjonale betalingsløsninger. 8 av 10 betalinger i Norge gjennomføres med BankAxept. Endringen trer i kraft i fra og med i dag, og er ute i de største kjedene og apotekene i løpet av de neste dagene. Fra og med slutten av uke 13 slipper du å taste PIN for beløp under 500 kr i nesten alle butikker.

Informasjon om kontaktløs betaling

Du kan betale kontaktløst med kortet ditt for alle typer beløp og fra og med slutten av uke 13, kan du betale uten å taste PIN for alle kjøp under 500 kroner i alle butikker. De aller fleste kort og terminaler er i dag klargjort for kontaktløs betaling. Er du usikker på hvordan du gjør det, spør butikkpersonalet. Veldig mange har også ekstra informasjon i betalingsøyeblikket der de oppfordrer til å betale kontaktløst.

Råd til brukersteder

Vårt råd til brukerstedene er at terminalene rengjøres oftere enn tidligere, med teknisk sprit eller Antibac. Spray dette på en klut som du så bruker til å tørke av terminalen. Ikke spray væsken direkte på terminalen. Det er også smart å ha Antibac tilgjengelig for kunder etter at de har betalt.